Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen özel hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku ticari işletmeler, şirketler, kıymetli evrak, deniz ticareti, sigorta hukuku ana başlıklarından oluşmaktadır.


-İmtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları

-Kurumlarla yapılan abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

-Enerji sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

-Üyelerin kooperatiften ihracına ilişkin itiraz davaları

-Kooperatif genel kurullarında alınan kararların iptali vs. davalar 

-Kooperatif Kanunu'ndan kaynaklanan davalar

-Tacirler arasındaki cari hesaplardan kaynaklanan davalar

-Kambiyo senetlerinden kaynaklanan davalar 

-Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri

-Ulusal ve uluslararası ticaret sözleşmeleri