İş Hukuku

Bursada bulunan hukuk büromuz, işverenlerin ve işçilerin / çalışanların yasal hakları ve sorumlulukları konusunda iş hukuku danışmanlığı hizmeti sunarken, Bursa İşçi Hukuku Avukatı, iş kanunlarından kaynaklanan tüm yasal anlaşmazlıkların ve yasal işlemlerin çözümünde çalışanlara yasal destek sağlamaktadır. Bu konuda sağlanan hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • İşçi hakları ve alacak hesapları ile ilgili yasal işlemler,
  • Sendika mevzuatından ve toplu sözleşmelerden kaynaklanan yasal işlemler
  • Sigorta davaları
  • İşveren şirketi danışmanlığı
  • İşe iade davaları
  • İş kazası ve mesleki hastalıkla ilgili yasal işlemler
  • Hizmet fesih bildirimi ile tazminat davası
  • Maddi ve manevi tazminat davaları
  • Fazla mesai,  kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ulusal bayram genel tatil ücreti, yıllık izin alacağı.