Sağlık Hukuku

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3. maddesinde “Yaşamak, herkesin hakkıdır.” hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte aynı bildirgenin 25. maddesinde sağlık hakkı, temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir.

Sağlık hukuku bu bağlamda hasta ve hekim haklarını koruyan ve bireyin temel hakları ile paralel bir biçimde bu ilişkinin yönetilmesine yol gösteren bir hukuk dalıdır.

-Malpraktis davaları

-Hasta ile doktor ve hastane arasındaki görüşmelerin takibi

– Hatalı tıbbi müdahale nedeniyle ceza davası

-Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası vb. davalar