Yatırımcıların Tazmini İle Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

31580 sayılı 26.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de ‘’Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ yayımlandı ve değişiklik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Yatırımcıların tazmini ve tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikte, yapılan değişiklik ile zarar ödemesi kapsamına girmeyen kişi ve kurumların kapsamı genişletildi.

Buna göre, hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplara ilişkin saklama hizmetiyle sınırlı olmak üzere, yurt dışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi yabancı merkezi saklama kuruluşları ile genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları tazmin kapsamına girmeyecek.

Söz konusu maddenin, “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliği” kapsamında ele alınacağı da düzenlemede ifade edilmiştir.Yorumlar

Bir yorum bırakın

Yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır*