Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Getirilen 30.04.2021 Tarihli Düzenlemeler

30.04.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kanun ve Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 kısıtlamaları kapsamında yeni düzenlemeler öngörülmüştür.

Bu kapsamda 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen geçici madde 3 ile çek ibraz süreleri ile icra ve iflas takiplerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, 30.04.2021 ilâ 31.05.2021 -bu tarihler dahil- tarihleri arasında:

  • İbraz süresinin son günü isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecektir. 01.06.2021 tarihinden sonra ise kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir.
  • Vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında ise bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır.
  • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır.

Bununla birlikte 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu geçici madde 10/1 ve 10/2'de yer alan iş ve hizmet sözleşmesinin feshi yasağı, 17.05.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre işverenler, haklı sebep ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında iş ve hizmet sözleşmesini 30.06.2021 tarihine kadar feshedemeyecektir.Yorumlar

Bir yorum bırakın

Yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır*