Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Dernek, Vakıf ve Sendikaların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu -Kurul-, 09.06.2021 tarihli, 2021/571 sayılı kararında, yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye'de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların Veri Sorumluları Siciline -Sicil- kayıt olmaları ve Sicile kayıtları sırasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmaları gerektiğini belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle Kurul, kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayan dernek, vakıf ve sendikaların Sicile kayıt olmalarına ilişkin bir yükümlülükleri olmadığı kararını almıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu -KVK Kanunu- m. 16/ f. 2 hükmü uyarınca "Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir". Bu kapsamda kural olarak kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolma yükümlülükleri vardır. Ancak ilgili düzenlemeye göre, Kurul tarafından Sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilmektedir.

Bu kapsamda Kurul tarafından Sicile kayıt yükümlülüğü hakkında istisna getirilmiştir. Anılan Kurul kararında;

  • 04.2020 tarihli, 2020/315 sayılı kararı ile değişik 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı uyarınca "yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye'de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar" ifadesi, "yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye'de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar" olarak değiştirilmesine,
  • Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye'de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların Sicile kayıt olmaları ile Sicile kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiğine

karar verilmiştir. Dolayısıyla kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayan dernek, vakıf ve sendikalara ilişkin bir istisna getirilerek Sicile kayıt olma yükümlülükleri olmadığına karar verilmiştir.Yorumlar

Bir yorum bırakın

Yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır*